ΥΠΕΠΘ: Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Κινητές Βιβλιοθήκες»


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΕΠΘ: Ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Κινητές Βιβλιοθήκες»

     Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε χθες, στην ανακοίνωση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».
     Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Κινητές Βιβλιοθήκες» της κατηγορίας πράξεων «Κινητές Βιβλιοθήκες», συνολικού προϋπολογισμού 10.340.000 ευρώ.
 
Η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί:
  • Στην άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης σταθερών βιβλιοθηκών
  • Στην εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας
  • Στην εξασφάλιση υποστήριξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στην πληρέστερη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος
  • Στην εξοικείωση του μαθητή με τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης
  • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης της πληροφορίας και στην εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών μέσω των νέων τεχνολογιών
  • Στην έμμεση πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκη
  • Στην ανάπτυξη της θετικής στάσης των μαθητών για διάβασμα και χρήση της Βιβλιοθήκης καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής
  • Στην αύξηση της αναγνωσιμότητας και της χρήσης των βιβλιοθηκών
  • Στη γνωριμία σχολικής και ευρύτερης κοινότητας με τις διευρυμένες υπηρεσίες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
  • Στη δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών βιβλιοθήκης κάθε είδους

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael