Νέες καινοτόμοι μέθοδοι ανάπτυξης και οργάνωσης επιχειρήσεων Smart islands από την ΕΝΑ Χίου


pvaigaiou

 
 
 

ΝΕΕΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Smart  islands  από  την  ΕΝΑ  Χίου

     Με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εργαλείων, το πρόγραμμα Smart Islands, που υλοποιείται από την ΕΝΑ Χίου, έχει ως στόχο να εντοπίσει και να καταγράψει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και να στηρίξει τις νέες ιδέες των τοπικών ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν.
     "Με τη βοήθεια των χρηματοδοτήσεων από το ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου, το έργο απευθύνεται σε τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρέχει δωρεάν μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών", τονίζει στον "π" ο Δ/ντής της ΕΝΑ Χίου, Γ. Επιτροπάκης.
     Παροχές
α)
 Διάγνωση πιθανών τεχνικών και οργανωτικών προβλημάτων
β) Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη μορφή  
    Επιχειρηματικών Εργαστηρίων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μυηθούν, ν΄ αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να εξοικειωθούν με τεχνικές σχετικές με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, παίρνοντας μέρος σε μια σειρά από επιχειρηματικά σεμινάρια που θα διοργανωθούν σύντομα.
     "Για την καλύτερη και πιο άμεση συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και της ομάδας έργου, έχουμε δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας στη διεύθυνση
www.smartislands.gr" , προσθέτει ο Γ. Επιτροπάκης. Επιπλέον οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Στις εγκαταστάσεις η ΕΝΑ Χίου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή : « ΠΟΛΙΤΗΣ »      

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael