Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2Ε/2009 για 5 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2009
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

     Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 
 
Πηγή: ΑΣΕΠ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael