Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής


pvaigaiou

 
 
 

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής

 
     Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου.
 
     Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ
(1.500,00 ευρώ).
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται διπλωματούχοι Αρχιτεκτονικής Σχολής Ελληνικού
Πολυτεχνείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο
έτος της ηλικίας τους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας
Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου, αρ. 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Απριλίου 2010 και ώρα η 10η πρωινή.
Αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Μαρτίου 2010 συνοδευόμενες από τα κατά νόμον δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στα Γραφεία της Διεύθυνσης
Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210 3664736 και 210 3664779) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών
 

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael