ΙΝΕ/ΓΣΕΕ "Ετήσια άδεια, από πότε χορηγείται και πως υπολογίζεται"


pvaigaiou

 
 
 

         
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                     Χίος  20-07-2015
            Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                             Εργασίας
 

  
             Ετήσια άδεια, από πότε χορηγείται και
                              πώς υπολογίζεται

   
  Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» με στόχο την πληροφόρηση, ενδυνάμωση και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους εργαζόμενους αλλά και σε ανέργους, για θέματα που αφορούν τους τομείς της Κοινωνικής Ασφάλισης, των Εργασιακών Σχέσεων και της Απασχόλησης.
     Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό πληροφόρησης με τις διατάξεις που διέπουν την ετήσια άδεια.
     Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στα αναφερόμενα πεδία παρακαλούμε να έρχεστε σε επαφή με το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου, Εργατικό Κέντρο Χίου, Μαρτύρων 2, 82100 Χίος, τηλ. 22710 23550, fax 22710 23175, email : chiosinediktio@inegsee.gr και ineba@inegsee,gr. Οι υπηρεσίες Πληροφότησης και Συμβουλευτικής παρέχονται δωρεάν στο κοινό.

                                     ΟΔΗΓΟΣ  ΠΛΗΡΟΦOΡΗΣΗΣ
         

Πηγή : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΧΙΟΣ
  

  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael