Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης


pvaigaiou

 
 
 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
 
    Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι οι εκπαιδευτικοί της δ/θμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος (2010-2011), σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς και σε σχολικές μονάδες της εκκλ/κης εκπ/σης ή σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της δημόσιας εκπαίδευσης, καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στον διευθυντή του σχολείου που ανήκουν οργανικά από 12-05-2010 μέχρι και 24-05-2010 συνυποβάλλοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς και το συνολικό χρόνο απόσπασης εκτός οργανικής θέσης.
   Οσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλα σχολεία ή φορείς ή είναι σε άδεια (εκπαιδευτική, ανατροφής τέκνων κ.λ.π.), οφείλουν να αποστείλουν την αίτηση στο διευθυντή στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε σχολεία του εξωτερικού και των οποίων λήγει η απόσπαση και επιθυμούν να αποσπαστούν, θα καταθέσουν την αίτηση με το βιογραφικό σημείωμα στον άμεσο προιστάμενο τους, ο οποίος θα μεριμνήσει για την αποστολή της στη Διευθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ( Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι).

Πηγή:www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael