Προκήρυξη πρόσληψης Λογοθεραπευτή από το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου


pvaigaiou

 
 
 

     
   Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                           Χίος  19-02-2015
            Διαδικτυακό Παρατηρητήριο
                             Εργασίας
 

  
          Προκήρυξη πρόσληψης Λογοθεραπευτή

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                            ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

     Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κ.Π.Ε. στη Χίο, με ειδικότητα:

1. Λογοθεραπευτής με τίτλο σπουδών Τ.Ε. ή Λογοπεδικός με τίτλο σπουδών Π.Ε. (μερικής απασχόλησης). Η συνεργασία θα έχει τη μορφή παροχής έργου με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

·         Αίτηση Υποψηφιότητας πατήστε εδώ

·         Φωτοαντίγραφα Πτυχίων

·         Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (εάν υφίσταται)

·         Βιογραφικό Σημείωμα

·         Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Αποδεικτικό εγγραφής στον αντίστοιχο σύλλογο 

     Επίσης θα συνεκτιμηθούν: προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας και οι πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε θεραπευτικές μεθόδους διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας. 

     Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση & αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

     Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 10:00-17:00 από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 20/02/2015.

     Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 10:00 - 17:00, στο τηλέφωνο 22710 20000. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ 

Π. Σιδηροφάγη


   Πηγή : 'www.kpechios.gr"
  

 

   

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael