Πρόσκληση για συνεργάτες σε έργο της ΕΔΕΤ Α.Ε.


pvaigaiou

 
 
 

Πρόσκληση για συνεργάτες σε έργο της ΕΔΕΤ Α.Ε.

     Η ΕΔΕΤ Α.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει μια πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ της επικράτειας. Η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη προσφέροντας:  (α) Αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα του Οδηγού Σπουδών, (β) Δυνατότητα άμεσης επιλογής και ταχείας παραλαβής των επιλεγέντων συγγραμμάτων, (γ) Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των διαδικασιών διανομής συγγραμμάτων και (δ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων.
     Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απαιτείται να δημιουργηθεί μια ομάδα συνεργατών, που θα αναλάβει την διευκόλυνση των εκδοτών και των γραμματειών στην καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των συγγραμμάτων. Καλούνται, όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από την Ερευνητική-Ακαδημαϊκή Κοινότητα (κατά προτίμηση φοιτητές σχολών πληροφορικής), με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2010 στην ιστοσελίδα http://www.noc.grnet.gr/node/547.
      Στα βιογραφικά τους πρέπει να δίνεται έμφαση στην προηγούμενη εμπειρία σε σχετικά έργα. Όσοι επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο διάστημα 15-04-2010 έως 31-07-2010.
 

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael