Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Χίου.


pvaigaiou

 
 
 

 

           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                       Χίος 17-10-2013
            Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
                          Εργασίας
 
  
         Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου από το Δήμο Χίου.

      
      Ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χίου και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες :

  • Ένα (1) άτομο για οκτώ (8) μήνες ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου),
  • Τρία (3) άτομα για οκτώ (8) μήνες ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων,
  • Ένα (1) άτομο για οκτώ (8) μήνες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Ι΄Τάξης Γ΄).
     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει αρχίσει ακόμα (θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωσή μας).
     Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά δίνονται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Κα Χαβιάρα Θεοδώρα, Γεωργιλή Μαρία και Φραγκάκη Μαρία, (τηλ. επικοινωνίας : 22713 50821, 22713 50855 και 22713 50817).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael