339 θέσεις αναμένονται στο Λιμενικό Σώμα


pvaigaiou

 
 
 

339 προσλήψεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος

 
     Υπεγράφησαν και προωθούνται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι Αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις λοιπές λεπτομέρειες πρόσληψης προσωπικού (τριακόσιων τριάντα εννέα) στο Λιμενικό Σώμα, υποψηφίων των ακολούθων ειδικοτήτων, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν οι προκηρύξεις των διαγωνισμών και λοιπών διαδικασιών κατάταξης για την κάλυψη των κατωτέρω θέσεων:
 
α) Τριάντα δύο (32) Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.
β) Πέντε (05) Ανθυποπλοίαρχοι Οικονομικοί Λ.Σ.
γ) Ένας (01) Ανθυποπλοίαρχος Ιατρός Λ.Σ. (Οφθαλμίατρος)
δ) Εννέα (09) Ανθυποπλοίαρχοι (Τ) Λ.Σ. (Τεχνολογίας Υπολογιστών –Τηλεπικοινωνιών)
ε) Τρεις (03) Ανθυποπλοίαρχοι (Τ) Λ.Σ. (Αεροναυπηγοί)
ζ) Τριάντα (30) Υπαξιωματικοί Λ.Σ.
η) Διακόσιοι πενήντα εννέα (259) Λιμενοφύλακες

Πηγή: « www.yen.gr »

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael