55 θέσεις στα ΕΛΤΑ/ Ηράκλειο Μυτιλήνη Ρέθυμνο Ρόδος Χανιά Χίος


pvaigaiou

 
 
 

55 θέσεις στα ΕΛΤΑ/ Ηράκλειο Μυτιλήνη Ρέθυμνο Ρόδος Χανιά Χίος
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων (4 Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 22 Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ,  3 Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ και 1 Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  από 11/5/2010 έως  20/5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στις παρακάτω Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ
1.Κέντρο Διαλογής Ηρακλείου ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου-Οδός Ι5-700 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  τηλ.: 2810 -382212
2. Μονάδα Διανομής Ηρακλείου , ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου –Οδός Ι5- 710 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  τηλ.: 2810-382208

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού  τεσσάρων  (4) ατόμων (1 Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 2 Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, 1 Δ.Ε.ΟΔΗΓΟΣ ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009.

Ηλικία: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 11/5/2010 έως  20 /5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 -14.00 στη παρακάτω Υπηρεσιακή Λειτουργία  ΕΛΤΑ
1.Μονάδα Διανομής Μυτιλήνης, Π.Βοστάνη 10Α  - 810 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  τηλ.: 22510-43404

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων ( 4 Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, 1 Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 11/5/2010 έως 20/5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στη παρακάτω Υπηρεσιακή Λειτουργία  ΕΛΤΑ
1.Μονάδα Διανομής Ρεθύμνου ,  Ν.Βαρδινογιάννη 1  - 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ τηλ.: 28310-55187

ΡΟΔΟΣ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων (5 Δ. Ε. Διανομείς ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από  11/5/2010 έως  20/5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στη παρακάτω Υπηρεσιακή Λειτουργία  ΕΛΤΑ
1.Μονάδα Διανομής Ρόδου , Τηλιακού 62- 850 00 ΡΟΔΟΣ τηλ.: 22410-35775

ΧΑΝΙΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού οκτώ  (8) ατόμων ( 7 Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ,  1 Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από  11/5/2010 έως 20/5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στη παρακάτω Υπηρεσιακή Λειτουργία  ΕΛΤΑ
1.Κέντρο Διαλογής Χανίων, Αναπαύσεως 10- 731 00 ΧΑΝΙΑ , τηλ.: 28210-98844

ΧΙΟΣ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου Νήσων, που εδρεύει στην Αθήνα Βερανζέρου 34 Τ.Κ.101 10  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οκτώ (8) μηνών συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων ( 3 Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ σύμφωνα  με τις τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18  έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.01  και να την υποβάλουν  είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψήφιου θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από 11/5/2010 έως 20/5/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στη παρακάτω Υπηρεσιακή Λειτουργία  ΕΛΤΑ
1.Μονάδα Διανομής Χίου –Αερ. Ροδοκανάκη 37-821  00 ΧΙΟΣ τηλ.  22710-44350 τηλ.: 28310-55187

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael