Έκδοση Οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη10Κ/2008)


pvaigaiou

 
 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2008)
 
    Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2008 (ΦΕΚ 639/28.11.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 417 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των πρώην Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και 5 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα».
    Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πηγή:"www.asep.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael