Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγράμματων για Δημοσίους Υπαλλήλους


pvaigaiou

 
 
 

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Δημοσίους Υπαλλήλους

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ. ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ Κ.Π.Σ.), ως εξή:
Α.   «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Β.   «Λειτουργία Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων"
Γ.   «Περιβαλλοντική Διαχείριση Αποβλήτων και Χ.Υ.Τ.Α.»

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael