Προκήρυξη ΕΛΤΑ για πρόσληψη προσωπικού


pvaigaiou

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

     Γνωστοποιείται ότι από την Τέταρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη των ΕΛΤΑ που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Διανομέων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα (8) μηνών  για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Νομού Χίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή  26 Σεπτεμβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το ειδικό έντυπο διατίθενται από το Κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Προκήρυξη

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael