Αιτήσεις αλλοδαπών και αλλογενών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


pvaigaiou

 
 
 

Αιτήσεις αλλοδαπών και αλλογενών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

     Το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι από 20 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουλίου 2010 όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή που εδρεύει στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, στάση Νερατζιώτισσα, Ισόγειο-μεγάλη αίθουσα (ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ) και ώρες 9:00 – 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η οποία είναι αποκλειστική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, να υποβάλουν οι ίδιοι ή με νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους:
α) Αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, η υποβολή του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά,
και
β) Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ένταξής τους στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο οδηγιών.

Πηγή : " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael