Καθορισμός συντελεστών οικογενειακού επιδόματος ναυτικών


pvaigaiou

 
 
 

Καθορισμός συντελεστών οικογενειακού επιδόματος ναυτικών

    
     Με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κας Λούκας Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ, καθορίσθηκαν οι συντελεστές του οικογενειακού επιδόματος των ναυτικών, για το έτος 2009, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών και διαμορφώθηκαν, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπ. Οικονομικών, ως εξής:

- Με ένα (01) παιδί σε 1,66 ΕΥΡΩ ανά ημέρα θαλάσσιας υπηρεσίας
- Με δύο (02) παιδιά σε 4,02 ΕΥΡΩ
- Με τρία (03) παιδιά σε 7,47 ΕΥΡΩ
- Με τέσσερα (04) παιδιά σε 11,92 ΕΥΡΩ
- Με πέντε (05) παιδιά σε 18,64 ΕΥΡΩ
- Με έξι (06) παιδιά σε 24,52 ΕΥΡΩ
- Με επτά (07) παιδιά και άνω σε 33,88 ΕΥΡΩ

Τα ανωτέρω ποσά θα πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα με τις ημέρες ασφάλισης που έχει κατά το έτος 2009 ο δικαιούχος ναυτικός.
 

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael