Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού απο τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.


pvaigaiou

 
 
 

 

 
          
 
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
  
 
 
Χίος   14-12-2009
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
     Γνωστοποιείται ότι από την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου  2009 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την αρθμ. 11119/01.12.2009 Προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, χρονικής διάρκειας  οκτώ(8) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα(11) ατόμων, της ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνίτες  επτά (7)  και τέσσερις (4) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες σταθμών/Υποσταθμών  για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Αυτόματου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) ΧΙΟΥ.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου  2009.
 
    Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:ΑΣΠ Χίου, Περιοχή ΛΕΥΚΩΝΙΑ,Δήμου Αγ.ΜΗΝΑ, ΧΙΟΥ, αρμόδια υπάλληλος Κα Ραπίτου Ροδόκλεια , τηλ 22710 44515  

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael