21ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες


pvaigaiou

 
 
 

21ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες

     Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτίθεται να συμμετάσχει στον «21ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στo Παρίσι το Σεπτέμβριο του 2009.
     Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εντοπίσει ταλαντούχους νέους και να τους δώσει κίνητρα και ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με ευρύτατη συμμετοχή από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., αλλά και τις Η.Π.Α., την Κίνα, τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Βραζιλία, κλπ.
     Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν εργασία ατομική ή ομαδική (ομάδες με μέγιστο αριθμό 3 ατόμων). Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία αρχικά θα υποβληθεί με την μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής. Όσοι επιλεγούν από το πρώτο αυτό στάδιο, θα κληθούν να προχωρήσουν σε κατασκευή των σχεδίων (projects) που έχουν υποβάλει. Τα σχέδια που θα υποβληθούν πρέπει να είναι πρωτότυπα, δημιουργικά και καινοτόμα. Γίνονται δεκτά σχέδια από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Κοινωνικές Επιστήμες κ.λ.π.
     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές (Δημοσίων – Ιδιωτικών Σχολείων) ηλικίας 15 – 20 ετών. Όσον αφορά στους φοιτητές / σπουδαστές, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική μελέτη τους / ευρεσιτεχνία πριν την αποφοίτησή τους από το Λύκειο και να μην έχουν διανύσει πάνω από ένα έτος σπουδών σε ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού.
     Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.
      Προκειμένου να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό τα σχέδια θα πρέπει πρώτα να έχουν διακριθεί σε αντίστοιχο Εθνικό Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στον Εθνικό Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν έως τις 17 Δεκεμβρίου 2008 στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΕΠΘ, γραπτό δοκίμιο με την πρότασή τους. Θα γίνει προεπιλογή έως 15 γραπτών προτάσεων, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Το στάδιο της υλοποίησης θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου 2009. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα σχέδια (projects) θα επιλεγούν στις 8 Μαΐου τα τρία καλύτερα (με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τους 3 υποψηφίους ανά σχέδιο, αλλά όχι περισσότεροι από 6 υποψήφιοι συνολικά και για τα 3 σχέδια), τα οποία θα αποτελέσουν τη συμμετοχή της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό.
     Τα γραπτά δοκίμια που θα υποβληθούν έως την πρώτη καταληκτική ημερομηνία της 10ης Δεκεμβρίου 2008, δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (σχήματος Α4) και μπορούν επίσης να συνοδεύονται από επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα, σχέδια, κλπ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με το σχέδιό τους:
Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του αιτούντος και 
Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που επισυνάπτεται στο έγγραφο αυτό ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία μαζί τους.

Πηγή: www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael