Έκδοση Οριστικών Αποτελεμάτων που αφορούν την Προκήρυξη 7Κ/2007-θέσεις ΠΕ του ΑΣΕΠ


pvaigaiou

 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2007-ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ)
 

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης  7Κ/2007 (ΦΕΚ 486/14.12.2007, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 123 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael