Προκήρυξη 7Κ/2009 του ΑΣΕΠ Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο


pvaigaiou

 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
     Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων εικοσι επτά  (1727) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε  φορείς του Υπουργείου Υγείας. Δύο από τις ανωτέρω θέσεις αφορούν τη Χίο.
     Οι θέσεις ανά  κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael