Επικύρωση αποδεικτικού βαθμολογίας (ΦΕΚ) για το Τεστ Δεξιοτήτων


pvaigaiou

 
 
 

Επικύρωση αποδεικτικού βαθμολογίας (ΦΕΚ) για το Τεστ Δεξιοτήτων

     Διευκρινίζεται από το ΑΣΕΠ πως η επικύρωση των φωτοαντιγράφων των σελίδων του ΦΕΚ στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η βαθμολογία του υποψηφίου στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) του ΑΣΕΠ, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό για την προσμέτρηση της σχετικής μοριοδότησης,  είναι δυνατή και με την επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου κατά το άρθρο  8  παρ. 4 Ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται ότι τα συνημμένα αντίγραφα  αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην κατοχή του.

 Πηγή :www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael