Ο νέος τρόπος εξέτασης στις Ξένες Γλώσσες από το 2010


pvaigaiou

 
 
 

Ο νέος τρόπος εξέτασης στις Ξένες Γλώσσες από το 2010

 
     Πώς θα δίνονται τα θέματα και πώς θα βαθμολογούνται, καθώς το υπουργείο εκπονεί ενδεικτικά παραδείγματα για να παρουσιαστούν στους ενδιαφερόμενους μαθητές από τους διευθυντές σχολείων
     Ο τρόπος εξέτασης των Ξένων Γλωσσών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις άλλαξε και ο νέος τρόπος θα ισχύσει από τις επόμενες Πανελλαδικές, του Ιουνίου του 2010. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 493-Β/18.03.2009, σελ. 5997 - 5998.
     Οι διευθυντές των σχολείων και οι καθηγητές ειδικότητας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους μαθητές Γ τάξης ημερησίων Λυκείων και της Δ τάξης εσπερινών Λυκείων σχετικά, ενώ από το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται να εκπονηθούν ενδεικτικά θέματα εξέτασης με βάση τις αναφερόμενες ρυθμίσεις.
     Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται σε δύο επίπεδα ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ (60 μονάδες)

     Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.

  • Για την εξακρίβωση της κατανόησης του γραπτού λόγου: Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.

α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από τον βαθμολογητή.

β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει μεταξύ τριών (3) δυνατών απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.

  • Για τον βαθμό εξακρίβωσης της γλωσσικής επίγνωσης: Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.
    Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

Ειδικότερα ελέγχονται:

α) Η λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».

β) Η γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».

γ) Η πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου). Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά». Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.

  • Βαθμολόγηση: Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.


Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 μονάδες)

     Δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν στην ξένη γλώσσα κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ.
     Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους) όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μία άποψη ή επιχειρήματα για κάτι κ.λπ.).
     Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Βαθμολόγηση: Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

 Πηγή: " www.ethnos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael