Νέες ιστοσελίδες για 5 Δήμους


pvaigaiou

 
 
 

Νέες ιστοσελίδες  για 5 Δήμους

     Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα το Ιinternet, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών τους, οι Δήμοι Αγίου Μηνά, Καμποχώρων, Μαστιχοχωρίων, Ψαρών  και Οινουσών ξεκίνησαν τις λειτουργίες νέων δημοτικών ηλεκτρονικών πυλών τους στις διευθύνσεις  
www.agioymina.gov.gr,
www.kampochoron.gov.gr,
www.mastichochoria.gov.gr
www.psara.gov.gr και
www.oinoysses.gov.gr   αντίστοιχα
     Οι δημότες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί πλέον μέσω της κάθε ηλεκτρονικής πύλης, 24 ώρες το 24ωρο, να έχει άμεση πρόσβαση σε πλήθος ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών, αλλά και να εκτελεί ηλεκτρονικά ορισμένες συναλλαγές, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και πόρους.
     Ενδεικτικά αναφέροντας, ο επισκέπτης της κάθε πύλης θα μπορεί να έχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες από το δήμο υπηρεσίες, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε ενέργεια βήματα και έγγραφα, να εκτελεί ηλεκτρονικά κάποιες συναλλαγές, όπως η πληρωμή προστίμων ΚΟΚ ή δημοτικού φόρου, να αιτείται για παραλαβή κάποιων δικαιολογητικών, να ενημερώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά για διαφορές. δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιφέρεια του δήμου, όπως πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, δημοτικές εορτές  κ.α και να συμμετέχει μέσω fora  και ηλεκρονικών ψηφοφοριών στα κοινό, καταθέτοντας ενεργά την άποψη του για διάφορα θέματα..
     Οι ηλεκτρονικές πύλες εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια των πιο πάνω δήμων για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας με τους δημότες, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων πολιτών – όπως ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ- και την παροχή νέων αποτελεσματικών υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
     Οι δικτυακές πύλες έχουν υλοποιηθεί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος « Κοινωνία Πληροφορίας» (Γ΄ΚΠΣ)- έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Αιγαίου» που προκήρυξε η κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε για λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους το 20%.

Πηγή:Εφημερίδα Η ΑΛΗΘΕΙΑ

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael