Φορητοί υπολογιστές σε 110.000 μαθητές της Α' Γυμνασίου


pvaigaiou

 
 
 

Φορητοί υπολογιστές σε 110.000 μαθητές της Α' Γυμνασίου

    Την Ψηφιακή Στρατηγική και τις νέες δράσεις για τους πολίτες παρουσίασε ο υπουργός  Οικονομίας και Οικνομικών κ. Γ. Παπαθανασίου. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανασίου η Ψηφιακή Στρατηγική μπορεί να αγγίξει και το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (που έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης €2 δις ευρώ).
    Προς το σκοπό αυτό, έχουν προγραμματισθεί προς υλοποίηση για τους επόμενους 12 μήνες οι ακόλουθες δράσεις για πολίτες:
     • Μαθητικός υπολογιστής – Ψηφιακή Τάξη: Επιδότηση της απόκτηση προσωπικών φορητών υπολογιστών από τους μαθητές για την αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλη δημιουργία ψηφιακής υποδομής για τη δημιουργία της Ψηφιακής Τάξης από το ΥΠΕΠΘ. Έχει υποβληθεί φάκελος μεγάλου έργου στην Ε.Ε. προς έγκριση. (Νήμα δράσεων 1 - Ψηφιακή Γνώση)
Δικαιούχοι: Μαθητές Α’ Γυμνασίου (περίπου 110.000)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη
Έναρξη: Φθινόπωρο 2009
    • Δράση «Δες την Ψηφιακά» (τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά υλοποίησης) για την επιδότηση της απόκτησης φορητών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται σε ΑΕΙ/ ΤΕΙ όλης της χώρας με τις εξετάσεις του 2009.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €8 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη
Έναρξη: Φθινόπωρο 2009
    • Επιδότηση γονέων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονική εκπαιδευτική ψυχαγωγία με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των παιδιών τους. (Νήμα δράσεων 1 - Ψηφιακή Γνώση)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης)
 
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael