Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Τεχνικών (ανδρών-γυναικών) έτους 2011


pvaigaiou

 
 
 

 
 
 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                               Χίος 11-08-2011
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Τεχνικών (ανδρών - γυναικών) έτους 2011.
 
     Με την αρίθμ. Πρωτ. : 1212.2/01/11/03-08-2011 απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ) είκοσι πέντε (25) Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ Ειδικότητας Τεχνικών με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (άνδρες - γυναίκες).
     Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από 22 - 08 - 2011, ημέρα Δευτέρα έως και 16 - 09 - 2011, ημέρα Παρασκευή.
     Έντυπα αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται παρακάτω στην προκήρυξη :


                    Π ρ ο κ ή ρ υ ξ η     Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael