Προκήρυξη 01272/27-2-2009 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)


pvaigaiou

 
 
 

  
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
 
 
Χίος   11-03-2009 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
      Γνωστοποιείται ότι από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αριθ. πρωτ. 01272/27-02-2009 Προκήρυξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκρισμούς Α.Ε.που αφορά  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Μία (1) από τις ανωτέρω θέσεις αφορά το Κατ/μα Πωλήσεων Χίου, της ειδικότητας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009.
 
     Περισσότερες πληροφορίες στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πώλησεων Χίου, στην οδό Ε. Βενιζέλου 43, 82 100 ΧΙΟΣ, αρμόδια κα Κοσμά Β στο τηλέφωνο 22710-44362.
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael