ΥΠΕΠΘ: Διορισμός Μουσικών 2009-2010


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΕΠΘ: Διορισμός Μουσικών 2009-2010

     Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις ημερομηνίες υποβολής αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2009-2010, για τους κλάδους ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ 16 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους:
Πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2009-2010
• Με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών και παιδαγωγική επάρκεια, όπου απαιτείται
• Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους
• Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ16.01
     Πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων
    Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν, από 10-8-2009 έως 13-8-2009
    Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία διορισμών.
     Επίσης ανακοίνωσε ότι όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. 41592/Δ2/09-04-2009 εγκύκλιο και κρίθηκαν διοριστέοι για το σχολικό έτος 2008-09 αλλά δεν έγινε ο διορισμός τους, θα διοριστούν το σχολικό έτος 2009-2010 χωρίς να χρειάζεται να επανυποβάλουν σχετική αίτηση. Τα ονόματα αυτών περιλαμβάνονται στον σχετικό Πίνακα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ. 

www."diorismos.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael