Νέος κανονισμός και παροχές για τον κλάδο Υγείας του ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε.


pvaigaiou

 
 
 

Νέος κανονισμός και παροχές για τον κλάδο Υγείας του ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε.

     Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε, Τομείς συντακτών περιοδικού τύπου, εφημεριδοπωλών, τεχνικών τύπου).
Συγκεκριμένα επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές:

Ιατρική περίθαλψη
Επιλογή γιατρού- προσφυγή σε μη συμβεβλημένο γιατρό:
α) Με το προηγούμενο καθεστώς, ο ασφαλισμένος, είχε δικαίωμα να επισκέπτεται τους συμβεβλημένους ιατρούς και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τους μη συμβεβλημένους
Με τον νέο ενιαίο Κανονισμό δίδεται η δυνατότητα να επισκέπτεται τους συμβεβλημένους ή μη ιατρούς ανεξαρτήτως του επείγοντος.
β) Προστέθηκε, επίσης, το δικαίωμα του ασφαλισμένου να προσφεύγει και σε απογευματινά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρικών Κέντρων, κλπ.

Με την ισχύουσα διάταξη ο ασφαλισμένος δεν είχε το παραπάνω δικαίωμα.

Οδοντιατρική περίθαλψη
Με την ισχύουσα διάταξη στις δαπάνες για την οδοντιατρική περίθαλψη οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας συμμετείχαν κατά 20%.

Με τον Νέο Ενιαίο Κανονισμό το ποσοστό αυτό της συμμετοχής καταργείται.

Νοσοκομειακή περίθαλψη
Με την ισχύουσα διάταξη η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχονταν με δαπάνες των Τομέων Υγείας σε μη συμβεβλημένα θεραπευτήρια μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.
Με τον Νέο Ενιαίο Κανονισμό καταργείται το επείγον και η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται με δαπάνες των Τομέων Υγείας σε συμβεβλημένα ή μη με το Ταμείο θεραπευτήρια κάθε είδους ή σε Δημόσια, Δημοτικά, θεραπευτήρια Κοινωφελών Ιδρυμάτων, τα οποία εγκρίνονται από το Ταμείο.

Μαιευτική περίθαλψη- βοήθημα τοκετού
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για έξοδα τοκετού, διαμορφώνεται ενιαία και για τους τρεις Τομείς, και ανέρχεται με το νέο Κανονισμό στο 75πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, δηλαδή 2349,00 Ευρώ, ποσό αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο

(Το προηγούμενο: για εφημεριδοπώλες 2.142,40 ευρώ,  τεχνικούς τύπου1.690 ευρώ, και συντάκτες 2.204,25 ευρώ).

Συμβάσεις του Ταμείου με γιατρούς και κλινικές
Προστέθηκαν στην παροχή της ιατρικής περίθαλψης και οι συμβάσεις με γιατρούς ψυχοθεραπευτές.

Πρόσθετη περίθαλψη Προθέσεις και θεραπευτικά μέσα
Στους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας του Ταμείου και τα μέλη της οικογένειας τους χορηγούνται εκτός των άλλων και δύο ζεύγη κρυστάλλων (γυαλιά) κάθε ένα χρόνο αντί κάθε δύο που ίσχυε  μέχρι πρότινος.

Συμμετοχή στις Δαπάνες περίθαλψης
Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Κλάδου Υγείας στις δαπάνες των πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών, προθέσεων και λοιπών θεραπευτικών μέσων, είχαν συμμετοχή κατά 20% με τον προηγούμενο Κανονισμό.

Με τον νέο Κανονισμό, η συμμετοχή γίνεται μηδενική (0%), εκτός από κάποιες συγκεκριμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ορίζεται ποσοστό συμμετοχής (προθέσεις- ακουστικά βαρηκοΐας).

Υγειονομικές Επιτροπές
Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ συνιστάται ενιαία για τους τρεις Τομείς Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, για την παραπομπή σε αυτή θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ταμείου.

Τέλος όσον αφορά τις παροχές σε χρήμα, όπως, για παράδειγμα, το επίδομα λουτροθεραπείας και ασθένειας, οι αλλαγές που επέρχονται, είναι βελτιωτικές προς όφελος του συνόλου των ασφαλισμένων του Κλάδου Υγείας του νέου Ταμείου.

Πηγή: "www.diorismos.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael