Προκήρυξη 3Κ/2009 για 495 θέσεις σε φορείς του δημοσίου


pvaigaiou

 
 
 

  

Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
 
 
Χίος   13-04-2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
      Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την αρθμ. 3Κ/2009 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495)  θέσεων  τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημόσιου Τομέα.
     Πέντε (5) από τις ανωτέρω θέσεις αφορούν το Νομό Χίου και συγκεκριμένα (ΠΕ) Γεωτεχνικών - Δασολόγων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μια  (1) θέση, (ΠΕ) Διοικητικού - Οικονομικού, στον Οίκο Ναύτου, μια (1) θέση, ΤΕ Δασοπόνων, στην Περειφέρεια Βορείου Αιγαίου, μια (1) θέση, (ΤΕ) Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μια (1) θέση και (ΤΕ) Υγείας - Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Κατάστημα Κράτησης Χίου, μία (1) θέση.
      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2009.
 
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael