Η προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών


pvaigaiou

 
 
 

Η προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών

     Την προκήρυξη για την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, παρουσιάζει η Proslipsis στην κατηγορία "Νομοθεσία".
 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, προβλέπεται επιδότηση έως 80% για προϋπολογισμό έως 40.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες που:
-  Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια.
- Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
- Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική
χρήση 2008).
- Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο και ενεργό.
- Έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1.1.2009.
Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον σχετικό πίνακα. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα της προκήρυξη, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ.). Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.
- Διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της προκήρυξης.
Επιχορήγηση
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 50% επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1.1.2004 και 80% επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1.1.2004 και πριν την 1.1.2009.
     Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

* Δείτε την προκήρυξη.

Πηγή: " www.proslipsis.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael