Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)


pvaigaiou

 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (Μ.Β.Α.)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2009-2010
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Ματαπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απονέμει :
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μ.Β.Α.
Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και παρέχει τις ακόλουθες εξειδικεύσεις : Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Παραγωγής, Λογιστική - Ελεγκτική, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Για την παρακολούθησή του προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ενώ επίσης παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών.
Για πληροφορίες και αιτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.aegean.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 22710 35120 και 22710 35122 (ώρες 8.00 - 15.00).
 
Μαρούδας Λεωνίδας
Αναπλ. Καθηγητής
Δ/ντής ΠΜΣ ΜΒΑ

Πηγή: "εφημερίδα Η ΑΛΗΘΕΙΑ"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael