Οικονομικές ενισχύσεις στους αγρότες


pvaigaiou

 
 
 

Οικονομικές ενισχύσεις στους αγρότες

   Όπως ενημερώνει το γραφείο του βουλευτή Γ. Κοσμίδη :
     «Εξεδόθει Κοινή Υπουργική  Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & και Τροφίμων που αφορά τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων σε Τοπικής Σημασίας Αγροτικά Προϊόντα Φυτικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους .
Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν :
1. Στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη και τη διατήρηση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών στη Χίο (περιοχή Κάμπου και λοιπές περιοχές νήσου). Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι καλλιεργητές – παραγωγοί εσπεριδοειδών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος, με την προϋπόθεση διατήρησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε καλή κατάσταση με χρήση τεχνικών μεθόδων καλλιέργειάς φιλικών προς το περιβάλλον .Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά στέμμα.
2. Οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 900.000€,  με σκοπό τη διατήρηση της καλλιέργειας των μαστιχόδενδρων στις περιοχές παραδοσιακής καλλιέργειας. Δικαιούχοι της ενίσχυσης  είναι οι παραγωγοί καλλιεργητές μαστιχόδενδρων και αφορά  και αφορά μαστιχόδενδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και η παραγωγή τους παραδίδεται κάθε χρόνο της Ε.Μ.Χ με τη μορφή «καθαρής μαστίχας».
3. Οικονομική ενίσχυση στους ελαιοκαλλιεργητές των μικρών νησιών του Αιγαίου. Το ύψος στρεμματικής ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το ποσόν των 14,5 ευρώ ανά στρέμμα.
4.  Στρεμματική ενίσχυση στους πατατοκαλλιεργητές. Το ποσόν ενίσχυσης καθορίζεται στα 60 ευρώ ανά στρέμμα.
5. Στρεμματική ενίσχυση στους γεωργούς που καλλιεργούν φασόλια Το ποσόν ενίσχυσης καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά στρέμμα .
     Οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.ΑΧίου, στην Ε.Μ.Χ και στην ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.
     Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ξεκινούν οι διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης των καλλιεργητών της περιοχής μας.»

Πηγή: Εφημερίδα Η ΑΛΗΘΕΙΑ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael