Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης 259 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων


pvaigaiou

 
 
 

Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης
259 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

 
     Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 259 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών) προκήρυξε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής .
     Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από:
- κατόχους απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.
     Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές δοκιμασίες.
     Όσοι κριθούν ικανοί μετά τις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές δοκιμασίες, υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.
     Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί, αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
      Την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από:
- το ΥΕΝΑΝΠ/ Γρ. Πολίτη (Γρηγ. Λαμπράκη 150 Πειραιάς)
- το ΥΕΝΑΝΠ/ ΔΠΟΕΚ (Υψηλάντου 109, 2ος όροφος, Πειραιάς) και
- τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.
     Κατάθεση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως (όχι ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι και την 30-11-2007, α) Στα πλησιέστερα στον τόπο διαμονής του υποψηφίου Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά) ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία της Χώρας ή β) Στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).
     Η προκήρυξη είναι καταχωρημένη στο internet στις διευθύνσεις:
www.yen.gr και www.tidis.yen.gr

Πηγη: www.chiosnews.com

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael