Εκδρομικό πρόγραμμα Οργανισμού Εργατικής Εστίας 2009


pvaigaiou

 
 
 

Εκδρομικό πρόγραμμα Οργανισμού Εργατικής Εστίας 2009
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΙΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 - ΧΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦ.:Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.:22710 -24604
ΧΙΟΣ 04/08/09
Αριθ. Πρ. 1540
  
                                                                                                                     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Η Εργατική Εστία Xίου από 06/08/09 έως και 10/08/09 και ώρες 8.00 π. μ. έως 14.00 μ.μ θα κάνει τις εγγραφές των δικαιούχων για το εκδρομικό πρόγραμμα έτους 2009. Την ίδια ημέρα Δευτέρα 10/08/09 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα του Ε.Κ Χίου θα γίνει δημόσια κλήρωση από όπου θα βγουν οι δικαιούχοι του εκδρομικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Πελοπόννησο από 20/08/09 έως 26/08/09. (Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εάν εγγραφούν περισσότερα από 75 άτομα για την εκδρομή.)
Δικαιούχοι σε αυτό το πρόγραμμα είναι:
1) Όσοι δεν έχουν πάρει Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2008 και 2009.
2) Όσοι δεν συμμετείχαν στα εκδρομικά προγράμματα της Εργατικής Εστίας Χίου το έτος 2008.
3) Όσοι δεν πήραν για το έτος 2009 καμία παροχή (π.χ. Δελτία αγοράς βιβλίων, ή θεατρικά εισιτήρια).
Διευκρινίζεται ότι όσοι θα συμμετέχουν στο εκδρομικό πρόγραμμα του έτους 2009 δεν θα δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το έτος 2010.

Προϋποθέσεις εγγραφής και δικαιολογητικά

Ο κάθε δικαιούχος πρέπει αυτοπροσώπως αποκλειστικά και μόνο τα δικά του δικαιολογητικά να προσκομίζει ή ένας εκ των προστατευομένων μελών του.
α) Την Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου
β) Τουλάχιστον 100 ένσημα για το έτος 2008. Για τους συνταξιούχους αντί για τα μηχανογραφημένα ένσημα θα προσκομίζουν απόφαση συνταξιοδότησης
γ) Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θεωρημένα για το έτος 2009.
δ) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα εισιτήρια είναι αυστηρά προσωπικά και χρησιμοποιούνται μόνο από τους ίδιους τους δικαιούχους, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Α.Ν. 252/68 άρθρο 13)
Από την Επιτροπή του Ο.Ε.Ε.

Πηγή : "Οργανισμός Εργατικής Εστίας"

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael