Πρόσληψη Προσωπικού από τη ΔΕΗ Α.Ε


pvaigaiou

 
 
 

 

 

 
 
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
Χίος 06-09-2010

 

 

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

     Γνωστοποιείται ότι από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ 6536/06-08-2010, Προκήρυξη  της ΔΕΗ Α.Ε που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  εννέα (9) ατόμων, των ειδικοτήτων ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών  ένα (1) άτομο ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ τέσσερα  (4) άτομο, ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου δυο (2) άτομα, ΥΕ Καθαρίστρια ένα (1) άτομο και ΥΕ Εργάτης ένα (1) άτομο, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών Μονάδων της Διεύθυνσης του Παραγωγής Νησιών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010.

     Περισσότερες πληροφορίες  στα Γραφεία της Υπηρεσίας ΑΣΠ ΧΙΟΥ, Περιοχή Λευκωνία Δήμου Αγίου Μηνά, ΤΚ 82100 , αρμόδια υπάλληλος η Κα  Ραπίτου Ροδόκλεια, τηλέφωνα επικοινωνίας  22713-44515.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael