Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου


pvaigaiou

 
 
 

 

           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                                                              Χίος 06-08-2013
            Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
                          Εργασίας
 

     Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκήρυξε την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, (15 ατόμων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.
     Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Αυγούστου 2013. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα : 2271044431 και 2271029625 - Αρμόδιος Διευθυντής Σχολής Κος Δανιήλ Νικόλαος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael