Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τα ΕΛΤΑ


pvaigaiou

 
 
 

24 θέσεις στα ΕΛΤΑ/ Νομαρχία Κυκλάδων Δωδεκανήσου Λέσβου Σάμου Χίου

Λήξη: 15/07/2010
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών,24 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των Νομαρχιών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου ,Λέσβου, Σάμου και Χίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν.3812/2009, για  την ειδικότητα του Διανομέα.

Σύρος 1
Τήνου 1
Πάρου 1
Νάξου 1
Θήρας 1
Ίου 1
Φολεγάνδρου 1
Ρόδου 2
Ρόδου 2
Ιαλυσσού 1
Αφάντου 1
Αρχάγγελος 1
Γεννάδίου 1
Κω 1
Λέρου 1
Καλλονής 1
Μύρινας 1
Σάμου 2
Καρλοβασίου 1
Αγ.Κηρύκου 1
Χίου 1

Ειδικά –Τυπικά Προσόντα:

Πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ),ανεξάρτητα από ειδικότητα ,ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην μοτοποδηλάτου)
Στην περίπτωση που οι θέσεις των Διανομέων δεν καλυφθούν από υποψήφιους που θα έχουν την παραπάνω άδεια θα καλυφθούν από υποψήφιους που θα έχουν τον ανωτέρω τίτλο σπουδών και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Στην περίπτωση που οι θέσεις διανομέων δεν καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν τις παραπάνω άδειες θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν τον ανωτέρω τίτλο σπουδών και άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από  06.07.10 έως 15.07.10 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου προκηρύσσονται οι παραπάνω θέσεις και στην Έδρα της Π.Δ. Πειραιά και Αιγαίου (Φίλωνος 36 και Τσαμαδού 23,2ος όροφος ,Πειραιάς).

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael