Έκδοση Οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 7Κ/2008)


pvaigaiou

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2008)
 

     Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2008 (ΦΕΚ 391/13.08.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
     Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πηγή:"www.asep.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael