Περιορισμός προσλήψεων με ενοποίηση φορέων και περικοπή δαπανών σε όλο το δημόσιο τομέα


pvaigaiou

 
 
 

Περιορισμός προσλήψεων με ενοποίηση φορέων και περικοπή δαπανών σε όλο το δημόσιο τομέα

     Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου κατά τη σημερινή ενημέρωση για το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008 - 2011, για τον περιορισμό στον τομέα των δαπανών οι νέες προσλήψεις θα είναι δραστικά περιορισμένες σε όλο τον δημόσιο τομέα, στενό και ευρύτερο, και σε κάθε περίπτωση θα είναι σαφώς λιγότερες από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής απασχόλησης στον στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
     Ο κανόνας αυτός δεν θα εφαρμοστεί με την ίδια αυστηρότητα σε όλους τους επί μέρους τομείς. Σε ορισμένους τομείς, όπως αυτός της Υγείας ή της Εκπαίδευσης, οι προσλήψεις μπορεί να υπερβαίνουν τον αριθμό των συνταξιοδοτούμενων, χωρίς όμως να παραβιάζεται ο γενικός κανόνας. Η Οικονομική Επιτροπή  θα πρέπει να παρέχει την τελική έγκριση για όλες τις αποφάσεις προσλήψεων που λαμβάνονται.
Παράλληλα, όπως δήλωσε ο υπουργός, για την περαιτέρω περικοπή των δαπανών:
  • Η καταβολή του συνόλου των αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται από μια υπηρεσία, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει η ενοποίηση φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, με ορίζοντα τεσσάρων μηνών. Την όλη διαδικασία θα επιβλέπει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα υπερβαίνει τους χίλιους (1.000).
  • Μειώνονται κατά 10% σε σχέση με το 2008 οι συνολικές δαπάνες για συμβάσεις (έργου και ορισμένου χρόνου) στον δημόσιο τομέα  που θα υπογραφούν κατά το 2009.
  • Ο νόμος 3697/2008 για τις δαπάνες των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα εφαρμοστεί αυστηρά, με επιβολή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της χρηματοδότησης των φορέων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, καθώς και της επιβολής προστίμων). Ο νόμος αυτός αναμένεται να συμβάλει στη συγκράτηση των δαπανών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία θα επιβλέπονται πλέον από μια διυπουργική επιτροπή. Όλοι αυτοί οι φορείς υποχρεώνονται να υποβάλλουν προϋπολογισμούς, τριετή επιχειρησιακά πλάνα με συγκεκριμένους στόχους και οικονομικές καταστάσεις σύμφωνες με τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), ενώ υποχρεωτική θα είναι και η αναβάθμιση και τυποποίηση των λογιστικών τους συστημάτων. Με νομοθετική ρύθμιση θα προστεθεί στις κυρώσεις και η ποινή της έκπτωσης των μη αιρετών Διοικήσεων φορέων που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού.
  • Προωθείται η περικοπή των ελαστικών δαπανών με την κατά 10% μείωση των ορίων πληρωμών όλων των κωδικών, με εξαίρεση τους κωδικούς για τις απόλυτα ανελαστικές δαπάνες, όπως οι αμοιβές για μισθούς, επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περικοπή των εξόδων που αφορούν ταξίδια, μετακινήσεις, υπερωρίες, αμοιβές για συμμετοχές σε επιτροπές, δημόσιες σχέσεις κ.α.  Με το μέτρο αυτό, υπολογίζεται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναμένεται εξοικονόμηση πόρων από την εκτεταμένη χρήση leasing για τις δημόσιες προμήθειες συγκεκριμένων προϊόντων, όπως ο εξοπλισμός Η/Υ και τα αυτοκίνητα.
  • Ορίζεται πλαφόν στο ύψος του μισθού του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου για τους μισθούς που λαμβάνουν οι Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παράλληλα, προχωρούμε για τους φορείς αυτούς στην ενοποίηση των θέσεων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και στην κάλυψη των θέσεων αυτών από ένα πρόσωπο με ένα μισθό, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπου αυτό δεν είναι δυνατό. Επιπλέον, κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν θα έχει πάνω από 9 μέλη. Για τις ΔΕΚΟ έχουν γίνει ήδη αντίστοιχες ρυθμίσεις με νόμο.
  • Έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προμηθειών για τους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το νέο σύστημα ενισχύει τη διαφάνεια και προάγει τον ανταγωνισμό, ενώ περιορίζει τη σπατάλη πόρων μέσω της συλλογής και της ομαδοποίησης των αναγκών των νοσοκομείων, προκειμένου να ετοιμάζονται συνολικές προκηρύξεις προμηθειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναμένονται εξοικονομήσεις πόρων ύψους 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Σημαντική περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης των Ασφαλιστικών Ταμείων αναμένεται επίσης από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και bar codes στα φαρμακευτικά είδη, αφού έτσι θα είναι εφικτή η διασταύρωση στοιχείων και η παρακολούθηση των συνταγογραφήσεων

Πηγή:www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael