Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ


pvaigaiou

 
 
 

 

 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                               Χίος 05-01-2012
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων για Συμμετοχή στα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
 
     Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα", το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" της προγραμματικής περιόδου "ΕΣΠΑ 2007 - 2013" και συγχρηματοδοτείτε κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους υλοποιεί το παρακάτω πρόγραμμα 


                                    Π ρ ό σ κ λ η σ η

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael