200 ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατολογικό Σώμα


pvaigaiou

 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
200 ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατολογικό Σώμα
 
Λήξη: 05/10/2009

Πλήρωση διακοσίων (200) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στο Κοινό Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων (ανδρών - γυναικών).

Όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι και την 5 Οκτωβρίου 2009 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), ταχυδρομικά με συστημένη-express επιστολή στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)/ Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών, στη διεύθυνση:
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών
Στρατόπεδο «Στρατηγού Παπάγου»
Μεσογείων 227-231 , Χολαργός, Αθήνα
ΣΤΓ 1020
(Για το διαγωνισμό ΕΠ.ΟΠ. Στρατολογικού)

Οι υποψήφιοι πρέπει να φροντίσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν και να είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προβλέπεται), γιατί θα αποκλείονται από τις επιλογικές διαδικασίες, χωρίς να γίνεται αλληλογραφία για τη συμπλήρωση δικαιολογητικών. Επίσης θα αποκλείονται από τις επιλογικές διαδικασίες και όσοι δεν δηλώνουν ειδικότητα στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ή δηλώνουν περισσότερες από μία (1) ή υποβάλλουν δύο (2) ή περισσότερες αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις.

Συνιστάται για λόγους ομοιομορφίας και ασφάλειας των δικαιολογητικών, να είναι τοποθετημένα σε πλαστικό διαφανή φάκελο με έλασμα και με τη σειρά που καθορίζεται στις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αίτησης -
υπεύθυνης δήλωσης.

Η προκήρυξη για τους 200 ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατολογικό Σώμα διατίθεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (http://www.geetha.mil.gr).

Πηγή : '' www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael