Προκήρυξη 7Κ/2008 αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο


pvaigaiou

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2008
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Πίνακας θέσεων

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael