Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.)


pvaigaiou

 
 
 

     
 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου                                Χίος 04-04-2012
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
             Εργασίας
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-M.B.A.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και παρέχει τις ακόλουθες εξειδικεύσεις: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών-Παραγωγής, Λογιστική-Ελεγκτική, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Μάρκετινγκ.

Για την παρακολούθησή του προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 4.500 €, ενώ επίσης παρέχεται ένας σημαντικός αριθμός υποτροφιών, καθώς και η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 14 Μαΐου 2012.

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.ba.aegean.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 2271 0 35120 και 2271 0 35122  (ώρες 8.00-15.00).

 

 

 Αγγελής Βασίλειος

Καθηγητής

Δ/ντής ΠΜΣ ΜΒΑ


aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael