1Κ/2009: Παράταση υποβολής βεβαιώσεων ΟΕΕΚ για πληρώματα ασθενοφόρου


pvaigaiou

 
 
 

1Κ/2009: Παράταση υποβολής βεβαιώσεων ΟΕΕΚ για πληρώματα ασθενοφόρου

Από το ΑΣΕΠ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
 
     Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 2ης περιόδου 2008 του ΟΕΕΚ για την απόκτηση διπλώματος ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης», των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων της προκήρυξης 1K/2009 (ΦΕΚ 18/27.1.2009,Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), δύνανται να υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας ως τίτλο σπουδών τη «Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης 2ης περιόδου 2008» συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι η παραπάνω Βεβαίωση θα αντικατασταθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ΟΕΕΚ και το αργότερο έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 από την αντίστοιχη «Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν την ανωτέρω βεβαίωση ταχυδρομικώς με  συστημένη επιστολή  έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων ΟΕΕΚ
Προκήρυξη 1Κ/2009
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

Πηγή: "www.diorismos.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael