Έως 18 Ιουνίου η ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές"


pvaigaiou

 
 
 

    Έως 18 Ιουνίου η ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές" 

     Μέχρι 18 Ιουνίου 2010 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες μικρές επιχειρήσες να καταθέτουν προτάσεις για ένταξη έργων στο πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2010" του Επιχειρησιακού Προγρά΅΅ατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη΅ατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ. Ήδη εκδόθηκε και ο σχετικός Οδηγός του προγράμματος (θα τον βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).
 
   ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α) Στο 30% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού, για τους Νο΅ούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Β) Στο 35% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού για:
- Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
- Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
- Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
- Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ΅νου, Χανίων
- Κεντρικής Μακεδονίας: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Η΅αθίας, Πιερίας
- Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
- Στερεάς Ελλάδας: Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
Γ) Στο 40% του επιλέξι΅ου εξοπλισ΅ού για:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
- Ηπείρου: ’ρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
- Βορείου: Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σά΅ου
- Πελοποννήσου: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
- Δυτικής Ελλάδας: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας
    ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α) Στο 35% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού, για τους Νο΅ούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Β) Στο 40% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού για:
- Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
- Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
- Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
- Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ΅νου, Χανίων
- Κεντρικής Μακεδονίας: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Η΅αθίας, Πιερίας
- Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
- Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
Γ) Στο 45% του επιλέξι΅ου εξοπλισ΅ού για:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
- Ηπείρου: ’ρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
- Βορείου Αιγαίου: Λέσβου, Χίου, Σά΅ου
- Πελοποννήσου: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
- Δυτικής Ελλάδας: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.
    Το πρόγρα΅΅α αποσκοπεί στην δη΅ιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο το΅έας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρη΅ατικής δραστηριότητας και χρη΅ατοδοτείται ΅ε το συνολικό ποσό των 30.000.000€ (δη΅όσια δαπάνη) από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγρά΅΅ατα:
i. Ποσό 11.932.793,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη΅ατικότητα»
ii. Ποσό 10.244.337,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α Αττικής
iii. Ποσό 3.057.156,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
iv. Ποσό 600.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
v. Ποσό 4.865.714,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
vi. Ποσό 300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγρα΅΅α Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο).
    Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και ΅έχρι τις 18 Ιουνίου 2010 ΅έσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr. Ως προθεσ΅ία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της η΅έρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική η΅ερο΅ηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της η΅ερο΅ηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή κα΅ία υποβολή προτάσεων.
    Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη ΅ορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά η΅έρες (η΅ερολογιακές) ΅ετά την καταληκτική η΅ερο΅ηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην Διεύθυνση Βιο΅ηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος
    Οι προϋποθέσεις συ΅΅ετοχής, τα απαιτού΅ενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρη΅ατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγρά΅΅ατος, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγρά΅΅ατος (θα τον βρείτε παρακάτω).
    Οι προϋποθέσεις συ΅΅ετοχής, τα απαιτού΅ενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρη΅ατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγρά΅΅ατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγρά΅΅ατος.
 

Πηγή:www.proslipsis.gr

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael