Νέα αναβολή για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας


pvaigaiou

 
 
 

Νέα αναβολή για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας

   Αναβλήθηκε για μια ακόμη φορά η προκήρυξη των προγραμμάτων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας του υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΟΜΜΕΧ, που σύμφωνα με διαβεβαιώσεις αρμοδίων στελεχών του Οργανισμού επρόκειτο να ανακοινωθούν στις 26 Φεβρουαρίου.
     Η επίσημη εκδοχή για τη νέα αναβολή είναι η ανάγκη ρύθμισης ορισμένων διαδικαστικών θεμάτων, που προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και τα οποία αναμένεται να ξεπεραστούν σύντομα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις παραγόντων τόσο του ΕΟΜΜΕΧ όσο και του υπουργείου Ανάπτυξης.
     Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στα προγράμματα «νεανική επιχειρηματικότητα» και «γυναικεία επιχειρηματικότητα» εντάσσονται αντίστοιχα νέοι και νέες που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 και γυναίκες που γεννήθηκαν το 1954 έως το 1991. Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος. Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα. Η νομική μορφή της επιχείρησης μπορεί να είναι ατομική, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, ανώνυμη ή συνεταιρισμός.
     Το ανώτατο όριο του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης ανέρχεται σε 400.000 € για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και 200.000 € για τις επιχειρήσεις των υπολοίπων τομέων (συμπεριλαμβανομένων και του τομέα οδικών μεταφορών) και το κατώτατο στα 30.000 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης ανέρχεται σε 50% ή σε 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων.
     Τα προγράμματα, ύψους 40.000.000,00 €, υλοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ.

Πηγή: "www.proslipsis.gr"

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael