Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε 453 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.


pvaigaiou

 
 
 

 ΙΚΥ
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα
 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε 453 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Ενενήντα δύο (92) θέσεις υποτροφιών σε 53 γνωστικά πεδία για πτυχιούχους Πανεπιστημίων με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού.
2. Δεκατέσσερις (14) θέσεις υποτροφιών σε 9 γνωστικά πεδία για Διπλωματούχους Ωδείου, Σχολής Θεάτρου, Σχολής Κινηματογράφου, Σχολής Χορού, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, καθώς και για πτυχιούχους ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς της αλλοδαπής, με σκοπό την πραγματοποίηση ανωτέρων ή μεταπτυχιακών καλλιτεχνικών σπουδών.
3. Δέκα (10) θέσεις υποτροφιών σε 3 γνωστικά πεδία από το "ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ" για: α) πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) πτυχιούχους Πανεπιστημίων ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο ή αλλού και γ) πτυχιούχους των εν γένει Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα κάτοχοι πιστοποιητικού
παιδαγωγικής επιμόρφωσης, που τους επιτρέπει το διορισμό τους ως εκπαιδευτικών λειτουργών. Σκοπός των υποτροφιών αυτών είναι η μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια ή Παιδαγωγικές Ανώτατες Ακαδημίες ή ομοταγείς Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές μίας των χωρών της Ευρώπης ανήκουσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις χορήγησης των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
4. Δεκαεπτά (17) θέσεις υποτροφιών σε 15 γνωστικά πεδία για πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή την εξειδίκευση σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια Βιομηχανικών Μονάδων του εξωτερικού.

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Εκατόν ενενήντα δύο (192) θέσεις υποτροφιών σε 80 γνωστικά πεδία για πτυχιούχους Πανεπιστημίων, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου - για την κατηγορία των Καλών Τεχνών (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική κ.λπ.).
2. Σαράντα οκτώ (48) θέσεις υποτροφιών σε 26 γνωστικά πεδία για πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
3. Ογδόντα (80) θέσεις υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα σε 16 τομείς επιστημών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2009

Πληροφορίες παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
(Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου, 11742 Αθήνα) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ.μ.
ΤΗΛ.: 210 - 37 26 394, 395, 333, 346 FAX: 210 - 32 55 478 και 210 - 3312759 και στον δικτυακό τόπο:
www.iky.gr

Πηγή: " www.diorismos.gr "

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael