Διορισμοί εκπαιδευτικών Μουσικής σε εφαρμογή του Ν. 3699/2008


pvaigaiou

 
 
 

Διορισμοί εκπαιδευτικών Μουσικής σε εφαρμογή του Ν. 3699/2008

     Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κάλεσε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που εμπίπτουν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α', 2-10-2008), να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να διοριστούν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:  από 01-12-2008 μέχρι 04-12-2008.
     Η Αίτηση-Δήλωση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από το Υπ.Ε.Π.Θ. ή τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, στο Γραφείο 1138 από τις 12.30 έως τις 14.30,εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Δύναται να αποσταλεί η αίτηση με οποιοδήποτε μέσο ταχείας μεταφοράς.
     Στην αίτηση αυτή συμπληρώνονται τα μουσικά σχολεία  στα οποία επιθυμεί να διορισθεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

Κατεβάστε την εγκύκλιο και το έντυπο της αίτησης
 

Πηγή:www.diorismos.gr

 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael