Πρόσληψη προσωπικού από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου (ΑΕΝ Χίου)


pvaigaiou

 
 
 

   
 
Διαδικτυακό Παρατηρητήριο Εργασίας
  
 
 
Χίος   01-07-2009
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Γνωστοποιείται ότι από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την αριθμ. 5121.12/10/2009/03-06-2009 Προκήρυξη της Ακαδημίας  Εμπορικού Ναυτικού Χίου, που αφορά την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, συνολικού αριθμού μέχρι δέκα (10) ατόμων. Επιστημονικοί συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, μέχρι επτά (07) άτομα και Επιστημονικοί συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων - Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων, μέχρι τρία (3) άτομα, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών κατά το χειμερινό - εαρινό εξάμηνο, διακτικού έτους 2009-2010. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2009.

     Περισσότερες πληροφορίες στην  ΑΕΝ Χίου, στην οδό Δημοκρατίας 26,  82 100 ΧΙΟΣ, αρμόδιος ο Υποπλοιάρχος Λ.Σ. Αρχοντάκης Φραγκίσκος, στα τηλέφωνα 22710-44431 και 22710-44255

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael