Προκήρυξη από την ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ


pvaigaiou

 
 
 

     

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                         Χίος 01-07-2015
Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο 
                   Εργασίας


           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
            Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου
                                                                         Χίος 18-03-2015
            Διαδικτυακό Παρ
ατηρητήριο
                            Εργασίας

 
 

                Προκήρυξη από την ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ
     
     Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου.
     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται "ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS" στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26, Χίος, Ταχ. Κώδικας 82100.
     Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου στα τηλέφωνα 22710 - 29625 και 22710 - 44431. Αρμόδια η Διευθύντρια Σχολής Κα ΜΑΚΚΑ Μαρία και η Υποδιοικητής ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ Ανθ/στής Λ.Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική.

                                        
                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 
 

aggelies
ergasia
 
chios
chios
 
 kepea
 
 
 

Η ιστοσελίδα chiosjobs.gr ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Copyright © 2012 - Π.Ε.Χίου - Redesigned by Tetteris Michael